Farliga vägar och trafikledning

Statistik från Transportstyrelsen visar att Europavägarna är de vägar som är mest olycksdrabbade i Västsverige och för att minska dödligheten på vägarna kan lösningen vara mötesseparerade vägar, vilket betyder att genom att sätta upp mitträcken kan dödligheten minskas med 80 %.

köra bil vägAtt hamna i trafikkaos på grund av olyckor eller bilköer kan undvikas genom att använda en gps. Du får trafikinformation och alternativa vägar, och med en gps från NorthTracker kan du även bland annat utnyttja spårsändare, stöldskydd och körjournaler. Det gör körningen säkrare.

Ödesdigra vägar

E20 och E45 är två vägar som är relativt olycksdrabbade och dessutom hårt trafikerade, vilket gör att det händer fler olyckor. Ju mer trafikerad en väg är desto större risk för olyckor. Ser man det på hur tät trafiken är per olycka är oftast mindre vägar som landsvägar med lustiga kurvor och utan mitträcken farligast och mest riskabla att färdas på. Generellt kan man säga att de farligaste vägarna i Västsverige är en landsväg i glesbygd som inte har mitträcke. Det finns över 300 farliga vägar och kurvor bara i Skåne, men Trafikverket vill ändå inte sänka hastigheterna.

Vad kan göras?

För att det ska bli säkrare trafik gäller att alla trafikanter börjar ta mera ansvar själva. Det är bilföraren själv som ansvarar för fordonets hastighet, utrustning som godkända däck och strålkastare och inte minst sin egen kondition och tillstånd. 30 % av trafikolyckorna beror på trötthet skriver SVT och hänvisar till uppgifter från ett försäkringsbolag. Detta kan till stor del undvikas genom att du som bilförare inte kör när du är för trött. Stanna till och ta en powernap, byt plats med någon annan och framför allt, ge dig ut i god tid så att du slipper stressa på vägarna. Håll hastigheten och vid svårare väglag eller väderlek anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar. Tänk på dig själv, dina passagerare samt dina medtrafikanter. Kör försiktigt!