GPS körjournal som underlättar

Tiden har kommit när vi föredrar att handla från internet istället för i butikerna. Det gäller allt från mat till kläder, smink, möbler – ja, you name it. Den ökade e-handeln har givetvis bidragit till helt nya utmaningar för budbilsindustrin. En industri inte alla trodde skulle bli så hett eftertraktad. Det kommer nya innovationer som underlättar budbilstrafiken, vad sägs som elektronisk körjournal med GPS? Funkar fint, både för personalsäkerhet men också för arbetsgivaren och kundservice.

Det är både B2B och B2C som blivit allt mer beroende av fungerande logistik inom bud. Det kan röra sig om enklare saker som att vi beställer hem fler varor från nätet, matkassor är det bästa exemplet. Vi handlar också oftare på så kallade ”digitala loppisar” – olika köp och säljgrupper på nätet som ofta är lokalt förankrade men ändå kräver körning. Någon har budat på en fin hylla – men säljaren bor i ett annat län än köparen. Privat budbilslogistik breder ut sig och GPS körjournal är den smidigaste lösningen hittills. Den ser nämligen till att det finns tydlig journal kring var budet befinner sig och gör att både företag och privatpersoner enklare kan bevaka sin vara. Supersmidigt, enkelt och framför allt helt rätt i tiden.

Körjournalen ur arbetsgivarsynpunkt

Uppdragsgivaren till ett bud är förstås ansvarig för att regler efterföljs. I och med den nya GDPR-lagstiftningen finns det tydliga direktiv kring hur man ska handskas med den GPS-data man får in. Det arbetsgivaren alltså ska ha klart för sig är vilken typ av information man samlar och vara tydlig med ändamålet. Det kan vara fråga om hur många körtimmar en förare bör köra varje dag och hur mycket rast det ska vara däremellan. Allt är reglerat enligt GDPR-lagen och du kan läsa mer om den i den här pdf:en från Transportföretagen. Positioneringstekniken ska underlätta att veta hur många körtimmar och när föraren har rätt till rast, och kan även underlätta i kundservice för att ge information om var budet just nu befinner sig.

Andra saker man kan andra positionstekniken, GPS-körjournal är trafiksäkerhet, logistik och företagsstatisk. Man kan också mäta hur många timmar man kör och hur man kan effektivisera sin körning ur miljösynpunkt.

Underlättar för föraren

För föraren kan GPS journalen underlätta vid exempelvis deklarationen. För att kunna mäta exakt hur mycket du kör i tjänst och till och från arbetet är det ett gott kvitto när det är dags att redovisa. Skatteverket skriver själva att det är en bra idé att använda sig av körjournal för att underlätta den typen av mätning. Det finns redan gemensamt framtagna kör- och vilotider inom EU och ur arbetstagarsynpunkt är det såklart mycket viktigt att de efterföljs för att inte förarens ska trötta ut sig eller få för långa uppdrag. Högst nio timmars körning om dagen, veckovila och så vidare är reglerade för att inte riskera att förarna arbetar för mycket. Det är viktigt även ur medtrafikantsynpunkt. Med GPS körjournal kan man därför se till att det görs på rätt sätt och att man inte kör för mycket. Eventuella tvister som uppstår är lättare att se över om det inte är manuell körjournal.