Köpa bil – el eller diesel?

Över hälften av bilarna som säljs i Sverige är dieseldrivna. Begagnatmarknaden är såldes stabil. Men hur ser det ut fortsättningsvis? Dieselförbud i storstäder har varit ett omdiskuteras ämne som alltfler implementerar. Det beror på dieselbilarnas höga utsläpp av giftiga ämnen. Med ett bättre utbud väljer ändå fler bränsleekonomiska alternativ i Sverige idag.  Elbilens väg banas inför framtiden.

 

Elbilar och hybridbilar hör till de bränsleekonomiska och miljövänligare alternativen som fler väljer. Fler biltillverkare öppnar upp marknaden för miljövänligare alternativ– citroen är bara ett exempel på tillverkare som erbjuder flera alternativ. År 2019 kommer bilmärken att erbjuda elbilar som på en laddning kan gå ungefär 40 mil. År 2022 beräknas elbilen vara det mest gynnsamma köpet ekonomiskt sett enligt gp.se.  Miljömålet som satts är att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030. Ett sätt att jobb mot det målet är att definiera biogas, el- laddhybridbilar som miljöbilar. Ett annat sätt är att miljöbilar upphandlas som tjänstebilar framöver.

Diesebil med kompromiss

 

Processen för implementering av miljöbilar sker i flera steg parallellt med EU:s miljökrav. Euro 6 har gällt sedan september 2014 och innebär skärpta krav på max utsläppet på kväveoxid. Biltestet är idag begränsat till nya bilmodeller. Det finns andra vägar att gå för att möta de ökade kraven. Du kan köpa en bil med den effektiva reningen Adblue som det att läsa om i svd.se. Ska du köpa en begagnad dieselbil ska du köpa en med Adblue- rening. Alternativt titta på el- och laddhybridbilar. Med Adblue- teknik minimerar du i varje fall risken för att drabbas av ett dåligt andrahandsvärde och förbud. Att leasa en bil är givetvis också en möjlighet som kan underlätta miljöbilsvalet som dn.se skriver om. En fördel är ju att tillexempel kunna ha telefonmöten i en elbil tack vare att den går så tyst. Prestanda är också en komponent. Den helt klart viktigaste faktorn är ändå miljön. Att tänka på miljön och klimatet och vara en aktiv del i att göra den skillnaden.

 

Förberedelser när bilnyckeln är i sikte

 

Oavsett om du köper en begagnad dieselbil eller en miljöbil finns saker att tänka på inför ditt köp. Här får du som potentiell bilägare lite tips och råd:

  • Ägarkontroll– kontrollera att säljaren är ägaren till fordonet. Be om att få se legitimation
  • Ansvar– du som ägare är i slutändan ansvarig. Säkerställ därför att köpet är legitimt.
  • Belåning– kontrollera om fordonet är belånat. Om fordonet är det så behöver du säkerställa att lånen löses in i samband med köpet.
  • Historik– gör en historikkontroll. Det kan du göra till exempel genom att beställa en fordonsrapport.
  • Varningstecken– många tidigare ägare. Det behöver inte betyda något men kan indikera att bilen orsakat ägarna problem. Bilen kan också ha använts som taxi och gått många mil.
  • Priskoll– var uppmärksam på priset. Säljs bilen under listpriset kan det vara bra att vid kontroller vara extra noga.
  • Provkörning– vid mötet se till att du provkör bilen. Kontrollera alla reglage, bekvämlighet och behovsanpassad. Till exempel att lastutrymmet är stort nog.
  • Genomgång– kontrollera alla papper från den senaste besiktningen och att punkter åtgärdats.
  • Vid köp– om allt gått bra och du vill köpa bilen– gör upp affären på säljarens bankkontor. Gör upp ett köpekontrakt och rapportera slutligen ägarbytet.